Ciutadella

Ciutadella i Mahón jsou věčnými rivaly v boji o větší prestiž a slávu, mají však i mnoho společného. Města byla založena přibližně před 3 000 lety Féničany a v době římské získala titul města. Obě jsou důležitými přístavy, které vznikly přirozenou cestou, v minulosti byly obehnány městskými hradbami a napadeny tureckými piráty v 16. století. Ve Ciutadelle i Mahónu dnes žije přibližně stejný počet obyvatel. Přesto je však architektonický ráz, kulturní zázemí i mentalita obyvatel obou měst zcela odlišná. Zatímco byla Ciutadella vždy sídlem bohaté aristokracie a církve, v Mahónu bydleli hlavně obchodníci, vojáci a měštanstvo. Zatímco Ciutadella konzervativně odmítala přijímat cizí vlivy a podněty, Mahón přijal Angličany i s jejich novotami s otevřenou náručí. Ciutadella leží na samém západě, Mahón na východním výběžku ostrova. Zatímco mohutný mahónský přístav je pokládán za jeden z nejdelších na světě, přístav ve Ciutadelle je malý a úzký a ve srovnání s mahónským působí spíše miniaturním dojmem. Zatímco byl Mahón vystavěn na vršku nad přístavem, Ciutadella leží téměř na úrovni přístavu. Pro Ciutadellu byl nejvýznamnějším obdobím přelom 16. a 17. století, Mahón zažil největší rozkvět až v 18. století. Přestože je ostrov malý, jeho dvě nejdůležitější města si drží mezi sebou obrovský odstup. Bipolarita života ostrovanů se projevuje v každodenním životě a souvisí s historickým vývojem. Střídající se vládci totiž dávali přednost jednomu či druhému a položili tak základy pro budoucí "žabomyší války" mezi obyvateli obou měst.

Ciutadella

Ciutadella se nachází na samém západě ostrova a má asi 21 000 obyvatel. Po založení přístavu v Mahónu Féničané obepluli severní pobřeží a založili strategickou základnu na západě ostrova. Pojmenovali ji Jamma (západní přístav). Římané ji později přejmenovali na Iamnona, v období kristianizace se Iamnona velmi rychle přizpůsobila nové víře a na počátku 5. století tu bylo založeno první biskupství na Baleárech. Arabové opět město přejmenovali na Medina Minurka, ustanovili ji hlavním městem a sídlem almojarifa. Místní přístav byl důležitým centrem obchodu mezi Baleáry. Po dobytí ostrova Alfonsem III. zůstala Medina Minurka hlavním městem, jméno se však opět změnilo analogicky k hlavnímu městu sousedního ostrova (Ciutat de Mallorca) na Ciutadella de Menorca. V polovině 16. století byla Ciutadella z velké části zničena tureckými piráty. Naopak největšího rozkvětu dosáhla koncem 16. století, kdy bohatí šlechtici nechávali stavět své velkolepé městské paláce, které dodnes patří mezi skvosty menorské architektury. V 18. století zažila Ciutadella obrovskou potupu, protože hlavním městem byl ustanoven Mahón. Aristokratická Ciutadella však zůstala i nadále sídlem biskupství. V současnosti je hlavně kulturním a turistickým centrem ostrova.

Chcete-li poznat magické kouzlo úzkých a stinných uliček starého města, doporučujeme pěší prohlídku. Středověké historické centrum je ohraničeno hlavní městskou ulicí (Contramurada), která procházela v minulosti podél městské hradby. Ciutadella byla částečně opevněna až do konce minulého století. Hradby byly postaveny již za Římanů a zdokonaleny Araby a Alfonsem III. Po jejich zničení Turky v 16. století byly opět postaveny, dnes však můžeme vidět pouze jejich část: věže nad místním přístavem a v Sa Fons (městské museum). Při pěší procházce poznáte následující místa: náměstí Plaza des Born - okolo náměstí si nechávaly vystavět svá nová sídla významné a bohaté šlechtické rodiny. Aristokratické paláce jsou postaveny z mořského vápence a vznikaly jako napodobenina katalánských a italských vzorů. Staly se výrazem znovunalezeného sebevědomí městské aristokracie a utvářely architektonický ráz centra Ciutadelly. Šlechtické paláce se pyšní překrásnými vnitřními dvorky s bohatě zdobeným schodištěm. Dodnes žijí ve Ciutadelle potomci bohatých aristokratických rodin. Na náměstí naleznete i další historické budovy, například městskou radnici (Ayuntamiento), původně palác arabského vládce, almojarifa, Real Alcázar, později královský palác krále Alfonse III. a sídlo guvernérů. Současnou podobu budova získala v 19. století, v roce 1835 tady byla založena univerzita a od roku 1884 slouží jako radnice. V kanceláři starosty města se uchovává původní standarta krále Alfonse III. a kodex privilegií, který byl udělen ostrovu. Stěny gotického sálu jsou zdobeny portréty proslulých obyvatel ostrova a válečnými štíty šlechtických rodů. Městské divadlo (Teatro Municipal des Born), bylo postaveno v 19. století. Budova s pěknou fasádou byla postavena v 19. století na místě bývalých britských kasáren. Od rekonstrukce v roce 1990 se tu konají filmová a hudební představení. Uprostřed náměstí se tyčí 22 metrů vysoký obelisk místního sochaře, který připomíná obdivuhodné hrdinství obyvatel města v době tureckého útoku v roce 1558. Každý pátek a sobotu dopoledne se tu konají městské trhy, kde se prodává obuv, oblečení, kožené výrobky, atd. Na vedlejším náměstí s piniemi najdete kromě dětského hřiště a stinných míst také autobusovou zastávku pro meziměstskou dopravu. Budete-li pokračovat směrem do centra města, nemůžete přehlédnout další historické budovy: katedrála (la catedral) je nejdůležitějším kostelem na ostrově a byla postavena v průběhu 14. století na místě původní arabské mešity. Věž se zvonicí, původní arabský minaret, zachovává ještě dodnes místo schodiště rampu bez schodů. Katedrála je jedním z mála příkladů katalánské gotiky s jednou hlavní lodí, kterou obklopuje šest kaplí. Zatímco hlavní portál je v klasicistním stylu 18. století, původní jižní portál pochází ze 14. století. Oltář je příkladnou ukázkou katalánské gotiky, zajímavá jsou gotická okna s barevnou skleněnou mozaikou. Bezprostředně vedle katedrály stojí biskupský palác (Palacio Episcopal) z pozdního 18. století. Půvabná je i proslulá nákupní ulice s arkádami Ses Voltes. Za zmínku stojí i augustiniánský klášter Del Socors v barokním slohu ze 17. století, kde sídlí kněžský seminář a v létě se tam konají koncerty vážné hudby. Barokní kostel (El Roser) dnes slouží jako výstavní síň. Jedním z nejstarších kostelů ve Ciutadelle je Kostel sv. Františka (Sant Francesc), který byl založen již v roce 1287. Vedle kostela vznikl později známý františkánský klášter. Kostel se vyznačuje směsí různých stavebních stylů: původní stavba byla zcela zničena roku 1558, gotická loď byla obnovena v roce 1590. Postranní vchod byl postaven v barokním slohu 17. století a neoklasicistické prvky na fasádě pocházejí z 19. století. Za zhlédnutí určitě stojí i půvabné městské tržiště (mercat) z roku 1869, kde se již od časných ranních hodin překřikují prodavači ryb, mořských živočichů, ovoce a zeleniny. Trh se koná denně kromě neděle. Obranná věžička Sant Nicolau se nachází na samém konci stejnojmenné ulice u ústí přístavu. Tato věž pochází ze 17. století, nedávno byla opravena a v současnosti slouží jako malé muzeum.

Přístav (puerto)

Přírodní přístav má tvar úzkého fjordu a ve srovnání s mahónským působí spíše jako kanál v italských Benátkách. Možná jsou to právě jeho miniaturní rozměry, které mu dodávají na zvláštnosti a jedinečnosti. Pouhý jeden kilometr délky a asi 200 metrů šířky charakterizují největší chloubu obyvatel města. Zbytky původního městského opevnění kontrastují s rybářskými bárkami a barevnými slunečníky na terasách kaváren a restaurací. Na promenádě v přístavu je po celý den živo, lidé se procházejí a posedávají v kavárnách, vjíždějí a odjíždějí plachetnice a výletní parníky. Snad je to právě věčný pohyb lodí po mořské hladině, který dodává místu zvláštní a neobvyklý kolorit. Náměstíčko Plaza de Sant Joan se v době svátků sv. Jana stává dějištěm středověkých her a soutěží. Přístav je vyhlášeným centrem nočního života, v místních lokálech můžete užívat radovánek až do brzkých ranních hodin. Pohled na osvětlený přístav je opravdu úchvatný. Po schodech, které vedou k radnici, dojdete až do samého centra města - na náměstí Des Born.

Okolí města:

V okolí Ciutadelly najdete spoustu archeologických památek: mezi nejznámější patří slavná Naveta des Tudons, kterou najdete asi 5 km za městem u hlavní silnice do Mahónu. Dále jsou to talayotické osady Torre Trencada, Torre Llafuda a Son Catlar (největší na Baleárech ).

Městské muzeum:

Museu Municipal de Ciutadella - muzeum bylo v roce 1995 otevřeno v jedné z restaurovaných věží původního městského opevnění. Unikátní je sbírka archeologických nálezů z období kultury talayotické, punské, řecké, římské a maurské. Bronzové předměty, kameny, mince, sarkofág, skleněné předměty, keramika.

Turistická informační kancelář:

Plaza Catedral, Ciutadella
Autobusové nádraží:
Carrer de Barcelona 8
Jízdní řád dostanete zdarma u řidiče autobusu.

Kde se dobře najíst?

La Guitarra - menorská restaurace se nachází v historickém centru Ciutadelly (výborná menorská kuchyně, poledni menu cca. 1200 ptas).
Bar Paradis - tapas (pochutiny nejrůznejšího druhu - k pivu i vínu).
Cas Ferrer - pro labužníky - restaurace středomořského stylu, výtečná kuchyně, vyšší cenová kategorie.
Café Balear - pěkné posezení v samém jádru přístavu, doporučujeme ochutnat obří krevety na grilu nebo vařené mušle s omáčkou.

Kam vyrazit večer?

Bar Sa Clau - příjemný jazzový bar v přístavu, příležitostně živá jazzová hudba (koktejly)
Bar Lateral - diskotéka v centru přístavu, v přízemí nápadité světelné efekty a jednoduchá dekorace, v prvním patře biliár a klidnější prostředí. Rušno hlavně o víkendu, náměstí u přístavu Plaza de Sant Joan.
Bar Costaeste - vpravo od schodů vedoucích do přístavu - vedle Café Balear.
Bar Alladino - disco bar v přístavu.