Geografie

Menorca leží přímo v centru západního Středomoří a je přibližně stejně vzdálena od Marseille i Alžíru. Ostrov zaujímá plochu 702 km2, což je asi jedna pětina povrchu sousední Mallorky. Délka pobřeží je asi 290 kilometrů. Vzdálenost ze západu na východ je přibližně 50 kilometrů a z jihu na sever asi 17 kilometrů. Menorca prošla na rozdíl od sousedních ostrovů odlišným geologickým vývojem. Ostrov vznikl totiž již v období prvohor usazováním horniny na mořském dně. Na ostrově lze rozlišit dvě geologicky a geograficky zcela odlišné oblasti, které jsou odděleny přibližně diagonálou Mahón - Algaiarens:
· geologicky starší sever ostrova domorodci pojmenovali Tramontana podle silného severního větru, který ovlivňuje podnebí této části ostrova. Sever je pestrou mozaikou útvarů z různých geologických období, které mají souvislost s vývojem hlavních evropských pohoří. Geologicky nejstarší zóna je v okolí Fornells, kde jsou horniny staré asi 400 milionů let, tedy dvakrát tolik než na sousední Mallorce. Devonské, jurské a křídové útvary se střídají s prvohorními kamenouhelnými formacemi a třetihorním červenohnědým pískovcem. Oblast Tramontana je hornatější, tamní pláže mají červenohnědý hrubší písek a jsou panensky krásné. Sever ostrova je chráněným krajinným územím nejvyššího stupně. Ráz krajiny na severu je drsnější, krajina je divoká a nespoutaná a roste zde mnoho druhů vzácných rostlin.
· geologicky mladší jih ostrova, kterému se říká Migjorn, vznikl mnohem později - asi před 20 milióny let v období třetihor. Byl vytvořen v miocénu a je formován vápencovými útvary s hlubokými kaňony či propastmi, které byly po staletí vytvářeny koryty sladkovodních řek. Migjorn se vyznačuje převážně rozlehlými rovinami s načervenalou barvou půdy, pobřežím se strmými vápencovými skalnatými útesy a malými romantickými zálivy, které ukrývají malebné plážičky s bělostným a jemným pískem. Také na jihu najdete oblast chráněného krajinného území nejvyššího stupně. Atmosféra jižních pláží je jedinečná a tamní krajina každého okouzlí svou křehkou, až kýčovitou krásou.
· ve vnitrozemí ostrova najdete pole, pastviny, kopce i údolí a malé půvabné vesničky, které jsou vzdálené živému ruchu turistických letovisek na pobřeží. Právě tady leží nejvyšší vrchol ostrova - hora Monte Toro, která se tyčí do výšky 358 metrů.