Severní panenské pláže

Severní panenské (nezastavěné) pláže jsou obklopeny kopcovitou krajinou a nádhernou přírodou, která je součástí chráněného krajinného území nejvyššího stupně. Písek na plážích má červenohnědou barvu a je mnohem hrubší než na jihu. Okolí pláží lemují nízké, křovinaté porosty a daří se tam mnoha druhům vzácných rostlin. V okolí skalnatých útesů pulsuje zajímavý podmořský život. Oblast je nebezpečná pro navigaci, protože na moři vane silný severní vítr.

Severně od Mercadalu:

Platja Binimel-la - jméno pláže je arabského původu. Ještě před několika lety byla turisty zcela neobjevena, dnes je navštěvována více. Je nejširší a nejsnáze přístupnou pláží v okolí. Písek je hrubší a má červenohnědou barvu, voda je průzračně čistá. V malém stánku se někdy prodává malé občerstvení a půjčují se lehátka. V blízkosti pláže se nachází malé sladkovodní jezírko s rákosím, na kterém můžete často zahlédnout plovoucí kachny, lovící svou potravu. V okolí pláže se nachází několik typických venkovských statků a vynikající restaurace.
Přístup: V Es Mercadal odbočíte na sever (Platjes del norte) a budete pokračovat po asfaltové silnici, poté po prašné cestě (podél směrovky) až na malé parkoviště v blízkosti pláže. Dosud nebylo třeba platit parkovné.
Cala Pregonda - (170 m dlouhá) patří bezpochyby mezi nejkrásnější zálivy na severu ostrova. Pohádková pláž je ohraničena z východu nízkými zelenými vršky a ze západu skalními útesy. Překrásný pohled na průzračnou mořskou hladinu umocňují četné skalnaté žlutohnědé ostrůvky, na které lze doplavat. Bizarní skalnaté útvary nejrůznějšího tvaru dodávají pláži jedinečný charakter. Většina turistů naštěstí většinou zůstává nedaleko svého vozu na pláži Binimel-lá, a proto je Cala Pregonda méně navštěvována. Přímo u pláže stojí dvě letní sídla, která však vypadají značně opuštěně.
Přístup: V Es Mercadal odbočíte na sever (Platjes del norte) a budete pokračovat nejdříve po asfaltové silnici, poté po prašné cestě až na malé parkoviště v blízkosti pláže. Na pláž se dostanete pouze pěšky po úzké stezce podél pobřeží z Playa de Binimel-lá. Cesta vede nádhernou krajinou, kde najdete mnoho druhů vzácných, aromatických rostlin (cca. 30 minut). Tento pěší výlet se určitě vyplatí.
Platja de Cavallería - je tvořena několika malými plážemi s nazlátlým pískem, u kterých často kotví menší lodě. Na pláži najdete půjčovnu slunečníků a lehátek a malý plážový bar. V hlavní sezóně lze provozovat i vodní sporty. Bohužel je pláž hojně navštěvována turisty.
Přístup: pláž se nachází nedaleko majáku Cavallería (vyznačen v mapě), od kterého k ní vede přístupová cesta.

Severně od Ferreries:

Cala Pilar - osamocená pláž s bujnou okolní vegetací (250 m dlouhá) je navštěvována hlavně domorodci či dokonalými znalci severu ostrova. Přímo u pláže vyvěrá sladkovodní pramen. Cala Pilar má tvar půlměsíce a hrubší, červenohnědý písek, je lemována načervenalými pískovcovými skalisky a pahorky, které jsou porostlé nízkými křovisky. Červenohnědá hlína u skal a kamenů má prý blahodárné účinky na lidský organismus. V okolí najdete ve skalách vydlabané jeskyně, které však už po mnohá staletí zejí prázdnotou. Častým návštěvníkem pláže jsou divoká prasata, která přicházejí loudit u lidí něco "na zub".
Přístup:
a) podél pobřeží: pojedete severním směrem od vesničky Ferreries, po asfaltové silnici podél Castell de Sta. Agueda k bílému venkovskému statku "Bini Deufa", kde končí asfaltová silnice. Můžete však zajet po prašné cestě až do Ets Alocs (zátoka s několika stany a dřevěnými rybářskými chýšemi) a zaparkovat poblíž pláže. Pokračujte pěšky směrem doleva (na západ) podél pobřeží přes dva vršky a zálivy až k pláži Cala Pilar. (cca. 20 minut).
b) z vnitrozemí: pojedete po silnici C -721 z Ferreries do Ciutadelly a na 34. kilometru odbočte doprava ve směru na Camí de Son Felip, poté pokračujte po polní cestě mezi venkovskými statky a kopci směrem na sever. Asi za tři kilometry končí asfaltová silnice, za vraty pojedete po levé cestě až k dubovému lesíku, kde zaparkujte. Pokračujte pěšky směrem doprava. Cesta mírně stoupá a protíná dubový les a umožňuje nádherný výhled na okolní kopcovitou krajinu s údolími. (cca. 40 minut)
Sousední pláže:
Ets Alocs - pláž se nachází východním směrem od Cala Pilar (60 m dlouhá), velmi málo navštěvovaná, v létě se tam příležitostně načerno stanuje.
Es Macar d´Alfurinet - pláž leží západním směrem od Cala Pilar (za nízkým pahorkem nad dřevenou chatrčí) a je zajímavá svými obrovskými, hladkými oblázky, které po staletí formovaly vlny a dodaly jim pozoruhodně kulatý tvar.

Severně od Ciutadelly:

Cala Algaiarens - dvě písečné pláže jsou propojeny lesní cestou a skalní stezkou podél pobřeží. Větší z pláží (Es Tancats) má tvar širokého půlměsíce a je obklopena písečnými dunami, které jsou obrostlé rákosím. Na menší pláž (Es Bots) je obtížnější přístup, zato je ale daleko komornější. Okolí obou pláží formují nádherné skalnaté útesy nejrůznějších tvarů a velikostí. Čeká vás bezvadné koupání uprostřed nádherné menorské přírody. Západním směrem leží úzká a skalnatá zátoka Cala Fontanelles, kterou navštěvují o víkendu domorodci a kde kotví malé rybářské bárky.
Přístup: přímo při výjezdu ze Ciutadelly směrem na Mahón (silnice C-721) odbočte u skladu továrny LEO směrem doleva (na sever). Po průjezdu podél skladů na křižovatce odbočte doprava na silnici ohraničenou zdí a pokračujte stále rovně podél půvabné středověké strážní věžičky, obklopené divokými kaktusy. Na další křižovatce odbočte na "La Vall" a jeďte rovně, dokud nepřijedete k vratům, kde je třeba při vjezdu autem zaplatit hlídači poplatek. Cesta z parkoviště na pláž vede podél písečných dun a potrvá necelých 5 minut.vstup 600 ptas auto.

Severně od Mahónu:

Arenal de sa Mesquida - nejoblíbenější písečná pláž obyvatel hlavního města. (320 m dlouhá, 80 m široká). Oblast v okolí osady Sa Mesquida je zajímavá pro šnorchlování, hlavně kolem ostrůvků severozápadně od pláže. V okolí zálivu najdete celou řadu rybářských domků a víkendových vilek bohatších obyvatel Mahónu. Záliv Cala Mesquida posloužil Španělům při znovudobývání ostrova v roce 1781 jako základna. Těsně před příjezdem k zálivu vede odbočka doprava k dalšímu, menšímu zálivu Es Murtar, u kterého leží vyhlášená restaurace Cap Roig. Servis: půjčovna lehátek a slunečníků, vodní sporty.
Raconada de sa Mesquida Vella - sousední pláž (severozápadně od Cala Mesquida) je ideální alternativou pro ty, kteří preferují soukromí. Pláž (320 m dlouhá, 80 m široká) je tvořena kulatými a tmavými oblázky, ale je bohužel často znečištěna mořskými řasami. Nudisté sem utíkají za romantikou a před zraky zvědavců.
Platja des Grau - písečná pláž leží poblíž samého jádra biosférické rezervace na ostrově - parku S´Albufera, od kterého je oddělena pouze hustým lesním porostem. Z tohoto důvodu je Platja des Grau součástí chráněného krajinného území nejvyššího stupně. Pláž (550 m dlouhá) je pro svůj velmi pozvolný přístup do vody oblíbená hlavně u rodin s dětmi. Servis: půjčovna lehátek a slunečníků. Okolní restaurace ve vesničce Es Grau jsou vyhlášené specialitami z mořských živočichů. Z vršku na pobřeží za vsí se vám nabízí fantastický výhled na širé moře a skalnaté útesy. V dálce se rýsuje maják na mysu Cap de Favaritx a přímo před vámi se rozkládá ostrůvek Illa d´en Colom (Holubí ostrov). Dnes je ostrůvek neobydlený, má dvě písečné plážičky a dosud tam žije vzácný druh černé menorské ještěrky.
Platja des Tamarells - na sousední malou a romantickou pláž s nazlátlým pískem (70 m dlouhou) dojde naštěstí jen málo lidí. Můžete se vydat pěšky po pobřeží nebo připlout lodí.